Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC LIÊM

Địa chỉ: Xã Liêm Hải.., huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Lê Thị Lan – Chức vụ: Hiệu Trưởng